Infrastruktura SUSEN

Tyto stránky slouží pro informace o výzkumné a vědecké infrastruktuře Centra výzkumu Řež.

Tato výzkumná infrastruktura Udržitelná energetika je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy formou dotace ze státního rozpočtu v rámci podpory řešení projektu Udržitelná energetika s identifikačním kódem LM2015093.

Projektem bude podpořena výzkumná infrastruktura Udržitelná energetika (dále jen SUSEN – z angl. SUStainable ENergy) vybudovaná jako dvou-regionální centrum (NUTS 2 Jihozápad a Střední Čechy) výzkumu a vývoje dlouhodobě udržitelné energetiky s úzkou vazbou na evropský výzkumný prostor. Tato špičková velká výzkumná infrastruktura společně s využitím velké výzkumné infrastruktury Reaktory vytvoří podmínky k plnění tří základních strategických cílů:

1. Přispět k bezpečnému, spolehlivému a dlouhodobě udržitelnému provozu stávajících jaderných energetických zařízení, tj. zejména jaderných elektráren typu GII a GIII, a to prostřednictvím prodloužení jejich životnosti o 20 – 40 let. Výzkumná infrastruktura rovněž umožní výzkum a vývoj nových technologií s vysokou účinností v oblasti klasické energetiky.

2. Realizací výsledků výzkumu a vývoje přispět k plynulému přechodu na jaderné reaktory nových generací, tzv. GIII+ a GIV. S nasazením těchto tzv. pokročilých jaderných reaktorů v rámci ostrého provozu se počítá po roce 2030. Výzkumná infrastruktura SUSEN bude podpůrnou výzkumnou infrastrukturou pro pre–konstrukční a konstrukční fázi reaktorů ALLEGRO a ALFRED.

3. Vyvinout hraniční technologie pro podporu výzkumu a vývoje termojaderné fúze a vývoje materiálů pro fúzi. Součástí SUSEN je také výzkumná infrastruktura pro obnovitelné zdroje energie (produkce vodíku).