Přístup k infrastruktuře

Přístup k infrastruktuře

Přístup k výzkumné infrastruktuře je poskytován všem zájemcům, kteří splňují definici Uživatele a kteří jsou schopni prokázat: vědeckou excelenci, originalitu, kvalitu, technickou a etickou proveditelnost žádosti vyhodnocené prostřednictvím vzájemného hodnocení provedeného interními odborníky, Vědeckou radou CVŘ a přijetí podmínek smlouvy o otevřeném přístupu.

Více informací o přístupu k infrastruktuře najdete na stránkách Open access