Seznam zařízení

Seznam zařízení

Ústředním a integrujícím tématem Výzkumné infrastruktury Udržitelná energetika je energetika, zejména jaderná, a s ní úzce související obory.

VI je navržena komplexně, tj. od výzkumu vstupních nosičů energií (paliva), výzkumu materiálů a komponent včetně diagnostiky při výrobě a výstavbě, diagnostiky provozu energetických zařízení (predikce spolehlivého provozu a prodlužování životnosti), až po likvidaci a bezpečné uložení nosičů energií.

Výzkumná infrastruktura SUSEN zahrnuje zejména:

– testovací zařízení pro výzkum chování materiálů a komponent při haváriích jaderných reaktorů se ztrátou chladiva (LOCA – Loss Of Coolant Accident)

– zařízení pro testy primární stěny fúzního reaktoru (HELCZA)

– horké komory pro práci s vysoceaktivními materiály a vzorky vybavené experimentálním zařízením pro materiálový výzkum

– laboratoř s vysoce citlivými analytickými přístroji (SIMS, HR-STEM, SEM-FIB…)

– laboratoř pro výzkum geologického ukládání radioaktivních odpadů s hermetickými anaerobními boxy

– neutronové zdroje 14 MeV sloužící pro studium interakce neutronů s energií 14MeV s materiály např. pro fúzní aplikace

– experimentální smyčky (heliová, CO2, superkritická a ultrakritická vodní)

– laboratoř vodíkových technologií

– výkonná gama ozařovna

– testovací zařízení pro vývoj manipulátorů pro montáž a opravy ozářených částí systémů s tekutými kovy

– laboratoř pro výzkum metod minimalizace objemu kapalných radioaktivních odpadů

– laboratoř horkých kelímků

– korozní laboratoř

– elektrochemická a analytická laboratoř

– laboratoř povrchové analýzy

– laboratoř tavného svařování